Privacy Policy

Jouw privacy, onze prioriteit.


Publicatiedatum:  20 november 2023
Laatste wijziging:  30 mei 2024


In deze Privacy Policy wordt omschreven hoe Ydentiq V.O.F. omgaat met de persoonlijke informatie van personen,
zoals bezoekers van websites van Ydentiq V.O.F. en kopers van diensten aangeboden door Ydentiq V.O.F.


Ydentiq V.O.F. hecht veel waarde aan de gegevens en de verwerking van gegevens van haar klanten.
Privacy is bij ons een prioriteit en zullen ten alle tijden zorgvuldig met gegevens omgaan.


Persoonsgegevens die wij verwerken
➜    Naam, telefoonnummer en adres
Jouw naam, telefoonnummer en adres hebben we onder andere nodig voor het opstellen van facturen of als we contact met je op willen nemen.
➜    Jouw bedrijfgegevens
Jouw bedrijfgegevens zoals BTW nummer, KvK nummer, rekeningnummer, etc. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een correcte facturatie.
➜    Jouw E-mailadres
Jouw e-mailadres hebben we nodig voor de berichtgeving omtrent facturen, bestelde diensten en andere belangrijke informatie.
➜    Jouw Betaalgegevens
We slaan betaalgegevens, zoals je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder op na een geslaagde bestelling. Voor de verwerking van je betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals Moneybird en Adyen.


Doeleinden
Ydentiq V.O.F. vraagt en gebruikt jouw gegevens:
➜    Voor het beheer van haar klantenadministratie.
➜    Ter uitvoering van haar dienstverlening in de meest ruime zin.
➜    Het versturen van de factuur en het verwerken van de betaling.
➜    Ter verbetering en beveiliging van haar websites.
➜    Ter registratie van de bezoekersgegevens.
➜    Het verstrekken van jouw gegevens aan onze gelieerde partijen die wij betrekken bij de uitvoering van onze diensten.

Je gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.


Beveiliging
Ydentiq V.O.F. doet er alles aan om jouw gegevens te beveiligen. Onze systemen zijn uitgerust met lange, lastige wachtwoorden en toegangcodes. Enkel de personen, voor wie het noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn of haar taken, kunnen bij deze gegevens.


Verstrekking aan gelieerde partijen
Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan gelieerde partijen welke wij inschakelen bij de uitvoering van onze diensten. Dit is bijvoorbeeld het bedrijf achter onze betalingen, Moneybird en Adyen. Daarbuiten verstrekken wij jouw gegevens enkel wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn, zoals aan de Belastingdienst.


Opvragen van gegevens
Het opvragen of verwijderen van uw gegevens uit het klantenbestand van Ydentiq V.O.F. is mogelijk. Hiervoor dient u contact op te nemen via administratie@ydentiq.nl.


*Typfouten, fouten en wijzigingen zijn voorbehouden.
*Ydentiq V.O.F. behoudt zich het recht voor, dit Privacy Beleid te wijzigen wanneer zij dit noodzakelijk acht.

Ready voor Social Media?

Wil je jouw verhaal online verspreiden?
Wij denken graag met je mee.

consultaition

Mail via

contact@ydentiq.nl

Whatsapp via

06-23397109

Explide
Drag